2022-12-05 09:39:12 CET

2022-12-05 09:39:12 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Sýn hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

Sýn hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 4 keypti Sýn hf. 190.000 eigin hluti að kaupverði 11.330.000 eins og nánar er greint frá hér á eftir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð (kr)
29.11.2022 11:37:44                 13.553 59,50                    806.404
29.11.2022 11:37:53                   6.447 59,50                    383.597
29.11.2022 13:16:16                 50.000 59,50                 2.975.000
30.11.2022 12:03:30                 20.000 59,50                 1.190.000
1.12.2022 14:09:38                 50.000 59,75                 2.987.500
2.12.2022 13:39:35 50.000 59,75        2.987.500
Samtals                 190.000                               11.330.000

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 4. nóvember 2022.

Sýn hf. átti 644.635 eigin hluti fyrir viðskiptin og á að þeim loknum 834.635 eigin hluti eða sem nemur 0,31% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 49.145.090 kr.

Endurkaupin munu að hámarki nema 4.958.678 hlutum, eða um 1,85% af útgefnum hlutum félagsins,  þó þannig að fjárhæð endurkaupanna fari ekki yfir 300 milljónir króna.  Endurkaupaáætlunin er í gildi til 18. september 2023, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 296/2014 um markaðssvik og framselda reglugerð Framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052 um tæknilega eftirlitsstaða fyrir skilyrðunum sem gilda um endurkaupaáætlanir og verðjöfnunarráðstafanir sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Nánari upplýsingar veita:

Fjárfestatengsl Sýnar í gegnum net­fangið fjarfestatengsl@syn.is