2022-07-01 23:12:43 CEST

2022-07-01 23:12:43 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Reitir fasteignafélag hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 26 - Lok endurkaupaáætlunar


Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti endurkaupaáætlun félagsins þann 24. maí 2022 og var henni hrint í framkvæmd þann 25. maí 2022, sbr. tilkynningu til kauphallar þann 24. maí 2022. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021. 

Í 26. viku 2022 keypti Reitir fasteignafélag hf. 310.000 eigin hluti að kaupverði 27.790.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverðHlutir í eigu Reita eftir viðskipti
29.6.202210:16200.00090,0018.000.00010.890.000
1.7.202214:40110.00089,009.790.00011.000.000
Samtals 310.000 27.790.000
11.000.000


Endurkaupaáætlun Reita fasteignafélags hf., sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 24. maí 2022, er nú lokið. Samkvæmt áætluninni máttu endurkaup félagsins nema allt að 5.000.000 hluta og heildarkaupverð mátti ekki nema hærri fjárhæð en 525 milljónum króna. 

Félagið hefur nú keypt samtals 5.000.000 eigin hluti fyrir samtals 464.840.000 kr. í samræmi við endurkaupaáætlunina, og er því framangreindu marki um hámarks fjölda hluta sem keyptir verða náð. Reitir eiga nú samtals 11.000.000 eigin hluti, eða um 1,44% af heildarhlutafé félagsins.

Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is