2024-05-27 10:15:00 CEST

2024-05-27 10:15:08 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Finnair Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Finnairin 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty


Finnair Oyj                Pörssitiedote               27.5.2024 klo 11.00

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALTOJEN
KANSALAISILLE, KUSSAKIN TAPAUKSESSA MUKAAN LUKIEN YHDYSVALTOJEN TERRITORIOT
(PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS
-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOT JA COLUMBIAN LIITTOPIIRI ("YHDYSVALLAT")
TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI SELLAISEN VALTION
KANSALAISILLE, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN TIEDOTTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 16.5.2024 päätöksestään laskea liikkeeseen uusi,
ensimmäistä kertaa luottoluokitettu, 500 miljoonan euron suuruinen vakuudeton
joukkovelkakirjalaina (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlasku tapahtui 24.5.2024.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan
listalleottoesitteen (”Listalleottoesite”). Listalleottoesite on saatavilla
englanninkielisenä Yhtiön internetsivuilta osoitteesta
https://nvestors.finnair.com/fi/financial-information/debt-investors.

Yhtiö on tänään jättänyt hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan
alkavan 29.5.2024 kaupankäyntitunnuksella ”FIASJ475029”.

Yhtiö käyttää Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saamansa varat,
vähennettynä liikkeeseenlaskuun liittyvillä kuluilla, vuonna 2025 erääntyvän
joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien takaisinoston rahoittamiseen ja loput
varat uudelleenrahoitukseen sekä muihin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Danske Bank A/S, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Nordea Bank Abp, OP
Yrityspankki Oyj sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun järjestäjinä (yhdessä ”Järjestäjät”).

Lisätietoja:

Mikko Hepokari, Group Treasurer, puh. +358 40 745 4292,
mikko.hepokari@finnair.com

Kristian Pullola, CFO, puh. +358 9 818 4960, kristian.pullola@finnair.com

FINNAIR OYJ

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja
rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Lennämme yli sataan
kohteeseen Suomessa, Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.
Finnair on ainoa lentoyhtiö, joka operoi lentoja Lappiin vuoden ympäri.
Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä - yhtiö aikoo saavuttaa
hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Asiakkaat ovat
valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa
13 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Mitään toimenpiteitä
ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai
muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Tämän
tiedotteen ja siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua
koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaista materiaalia haltuunsa,
odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan
niitä. Tätä tiedotetta ja mainittua materiaalia ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen
lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia.
Erityisesti tätä tiedotetta ja mainittua materiaalia ei saa levittää
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa
-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai mitään materiaaleja liittyen
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Finnairilla tai Järjestäjillä tai niiden edustajilla ei
ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan,
sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien
mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin
siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain
arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan
poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu
- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, Määräyksen 43 artiklan piirissä oleville
henkilöille tai (c) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) kohtien mukaisille
henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”).
Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään,
joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai
luottaa sen sisältöön.