2007-06-28 10:08:58 CEST

2007-06-28 10:08:58 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ruukki Group Oyj - Pörssitiedote

RUUKKI GROUP OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN MERKINNÄT HYVÄKSYTTY


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN AUSTRALIASSA,  
KANADASSA, JAPANISSA TAI YHDYSVALLOISSA.                    

Ruukki Group Oyj:n (”Ruukki Group” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään hyväksynyt  
osakeannissa allokoitujen yhteensä 130.000.000 Yhtiön uuden osakkeen merkinnät. 
Osakeannin seurauksena Ruukki Groupin kaupparekisteriin rekisteröityjen     
osakkeiden lukumäärä tulee nousemaan yhteensä 270.234.022 osakkeeseen. Kaikki  
osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Osakkeiden    
merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannissa 
merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut        
osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun uudet osakkeet on    
merkitty kaupparekisteriin.                           

Väliaikaiset osakkeet, jotka edustavat osakeannissa merkittyjä uusia osakkeita, 
otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 25.6.2007. Osakeannissa  
merkityt uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet  
yhdistellään Ruukki Groupin nykyiseen osakelajiin arviolta 29.6.2007.      
Kaupankäynti uusilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 29.6.2007.  

Lisäosakeoption perusteella mahdollisesti myöhemmin liikkeeseenlaskettavien   
uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta tiedotetaan myöhemmin erikseen.      

RUUKKI GROUP OYJ                                

Antti Kivimaa                                  
Toimitusjohtaja                                 

Ruukki Group -konserni toimii omistamiensa yhtiöiden kautta mm.         
talonrakentamisessa, saha- ja huonekaluliiketoiminnassa sekä hoivapalveluissa. 
Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n     
yhteispohjoismaisen pörssilistan ns. small cap -kategoriassa.          

Lisätietoja:                                  

Antti Kivimaa                                  
Toimitusjohtaja                                 
Ruukki Group Oyj                                
Puhelin 0400 501 780                              
www.ruukkigroup.fi                               

Osakeantiin liittyviin teknisiin kysymyksiin vastaa Evli Pankki Oyj, puhelimitse
numerosta 09 4766 9931 tai sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.