2023-09-21 16:00:00 CEST

2023-09-21 15:59:58 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
WithSecure Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

WithSecure käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman uuden ohjelmakauden vuosille 2024-2026


WithSecure Oyj, Pörssitiedote (Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot), 21.9.2023 klo 17.00

WithSecure käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman uuden ohjelmakauden vuosille 2024-2026

WithSecure Oyj otti käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelman vuonna 2022, jonka perusteella yhtiön hallitus voi päätää vuosittain käynnistyvistä ohjelmakausista. Jokaisessa ohjelmakaudessa on 12 kuukautta kestävä säästöjakso ja säästöjaksoa seuraava kahden vuoden omistusjakso.

WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden ohjelmakauden vuosille 2024 – 2026 henkilöstön osakesäästöohjelman puitteissa. Ohjelma on suunnattu WithSecure Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille.

Henkilöstön osakesäästöohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan WithSecuren osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille WithSecuren työntekijöille. Ohjelmassa työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat WithSecuren osakkeisiin. Säästöillä hankitaan WithSecuren osakkeita neljännesvuosittain aina osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. WithSecure antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden lisäosakkeen (brutto) kahta säästöillä hankittua osaketta kohden. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja hankittujen osakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson ajan.

 Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut niissä valtioissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Säästöillä hankituille osakkeille, ohjelmassa annetuille lisäosakkeille ja muille ohjelman kautta mahdollisesti saataville osakkeille maksettavat osingot käytetään osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena hankintapäivänä. Näillä osakkeilla on sama oikeus lisäosakkeisiin.

Ohjelmakausi 2024-2026 alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2026. Ohjelmakauden omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 30.11.2026. Ohjelmajakson lisäosakkeiden enimmäismäärä (bruttomäärä ennen veroja) on arviolta noin 1 000 000 osaketta, laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu henkilöstön osallistumis- ja säästöasteesta ohjelmaan ja lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttämisestä, sekä osakemäärästä joka ostetaan markkinoilta säästöillä. Hallitus päättää erikseen mahdollisista tulevista ohjelmakausista ja niiden yksityiskohdista.

Yhteystiedot:

Laura Viita
Johtaja, controlling, sijoittajasuhteet ja vastuullisuus
WithSecure Oyj
Tel. +358 50 4871044
Investor-relations@withsecure.com