2023-09-21 17:00:00 CEST

2023-09-21 16:59:58 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Valoe Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Valoe Oyj:n osakeanti yhtiölle itselleen


Valoe Oyj                Pörssitiedote 21.9.2023 klo 18.00

                                        

Valoe Oyj:n (”Valoe” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt yhteensä 19.000.000 uuden osakkeen (”Uudet Osakkeet”) maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen (”Osakeanti”). Yhtiö on merkinnyt kaikki sille suunnatut, yhteensä 19.000.000 Uutta Osaketta. Osakeanti toteutetaan yhtiön rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi. Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet. Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 22.9.2023. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 26.9.2023 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiöllä on kaikkiaan 592.859.607 osaketta, joista yhteensä 42.201.350 on yhtiön hallussa (yhtiön hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärän ollen siten noin 7,12 % yhtiön kaikista osakkeista).

Mikkelissä 21. päivänä syyskuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan pohjautuvaa PV-teknologiaa ja siihen liittyviä projekteja, niiden suunnittelua ja teknologiakonsultointia. Valoe myy aurinkosähkömoduulien valmistustekniikkaa, moduulien valmistuslinjoja, moduuleita sekä moduulien avainkomponentteja sekä Liettuan tehtaallaan valmistamiaan IBC-aurinkokennoja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.