2022-05-19 16:00:00 CEST

2022-05-19 16:00:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Boreo Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Boreo Oyj – Omien osakkeiden luovutus


Boreo Oyj          Pörssitiedote 19.5.2022 KLO 17:00

Boreo Oyj – Omien osakkeiden luovutus

Boreo Oyj on 19.4.2022 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen perusteella 18.5.2022 siirtänyt yhteensä 1145 osaketta hallituksen jäsenille osana hallituspalkkioita.

Yhtiön hallussa on siirtojen jälkeen yhteensä 7236 osaketta.

Boreo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2022 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten hallituspalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajan palkkio maksetaan kuitenkin kokonaan rahana.

Lisätietoja:

Aku Rumpunen
Talous- ja rahoitusjohtaja
puh +358(0)40 556 3546

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

www.boreo.com

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 146,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä kuudessa maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.