2022-05-20 07:45:00 CEST

2022-05-20 07:45:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Sampo - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Sampo Oyj mitätöi hankkimiaan omia osakkeita


SAMPO OYJ                PÖRSSITIEDOTE         20.5.2022 klo 8.45


Sampo Oyj mitätöi hankkimiaan omia osakkeita

Sampo Oyj on yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti mitätöinyt 4 961 994 yhtiön omaa A-osaketta ja osakkeiden mitätöinti on merkitty tänään kaupparekisteriin. Mitätöidyt osakkeet hankittiin 30.3.2022 julkistetulla yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla.

Mitätöinti pienentää Sammon A-osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Mitätöinnin jälkeen liikkeelle laskettujen Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 532 061 351 kappaletta ja niihin liittyvä kokonaisäänimäärä 532 061 351 ääntä. Ennen omien osakkeiden mitätöintiä yhtiön liikkeelle laskemien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli 537 023 345. Mitätöinnin jälkeen Sammon osakkeiden kokonaismäärä 1 200 000 B-osaketta mukaan lukien on yhteensä 533 261 351 osaketta ja osakkeisiin liittyvä kokonaisäänimäärä yhteensä 538 061 351 ääntä.

SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com