2022-08-11 16:45:00 CEST

2022-08-11 16:45:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Qt Group Oyj - Sisäpiiritieto

Qt ostaa Axivion GmbH:n vahvistaakseen markkinoiden johtavaa laadunvarmistustyökalujen tuoteportfoliota


Qt Group Oyj, sisäpiiritieto, 11.8.2022 klo 17:45

Espoo - 11. elokuuta 2022: Qt Group Oyj on tänään solminut kaupan saksalaisen
Axivion GmbH:n koko osakekannan ostamisesta.  Axivion on huipputeknologiaan
perustuvien laadunvarmistustyökalujen, kuten staattisen analyysin ja
ohjelmistoarkkitehtuurin analyysin, merkittävä toimittaja.

Yrityshankinta täydentää hyvin Qt Groupin laadunvarmistustyökalujen
tuoteportfoliota. Panostamme kasvavaan markkinaan, jonka merkittävä ajuri on
asiakkaiden lisääntyvä tarve luotettavalle, tehokkaalle ja laadukkaalle
ohjelmistolle. Yhdessä Axivionin huipputiimin ja johtavan teknologian kanssa,
olemme iloisia voidessamme laajentaa osaamistamme tällä markkinalla, tehden
samalla yhtiöstä entistä vahvemman kumppanin asiakkaillemme. Axivionin
edistyneet analyysiratkaisut tehostavat ohjelmistokehitysprosessia havaitsemalla
ohjelmiston laatua ja toimintaa rapauttavia tekijöitä, kuten virheet,
toistorakenteet ja poikkeamat ohjelmointikäytännöistä. Qt Group aikoo hyödyntää
sen globaalia myyntiverkostoa myydäkseen Axivionin tuotteita uusille ja olemassa
oleville asiakkaille, sekä laajentaa myyntiä Qt-ekosysteemin ulkopuolisille
C/C++ ohjelmistokehitysmarkkinoille. Vuonna 2021 Axivionin liikevaihto oli 5
miljoonaa euroa ja liikevoitto 1.5 miljoonaa euroa (pro forma).

”Olen erittäin tyytyväinen voidessani kertoa Axivionin yritysostosta ja
laadunvarmistus -liiketoiminnan laajentamisesta vastaamaan paremmin
asiakkaidemme tarpeita. Meidän missiomme Qt:lla on parantaa asiakkaidemme
tuotekehitysprosessin tehokkuutta. Ohjelmointivirheiden ja haavoittuvuuksien
löytäminen ja korjaaminen ohjelmistokehitysprosessin alkuvaiheessa säästää
kehityskustannuksia, lisää tehokkuutta ja parantaa ohjelmiston laatua” sanoo
Juha Varelius, toimitusjohtaja, Qt Group Oyj. ”Axivionin yrityshankinta on hyvä
esimerkki kasvustrategiastamme, jossa pyrimme laajentamaan kohdemarkkinaamme Qt
-ekosysteemin ulkopuolelle markkinalle, joka on merkittävästi yli miljardin
Yhdysvaltain dollarin arvoinen ja kasvaa kaksinumeroista vauhtia. Yhdessä
Axivionin tiimin kanssa, ja kattavan laadunvarmistustuoteportfolion avulla
meillä on mahdollisuus kasvaa markkinoita nopeammin, samalla kun hyödynnämme
entistä tehokkaammin globaalia myyntiverkostoamme tarjoamalla useita itsenäisiä
tuotteita” hän jatkaa.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme jatkaa Axivionin menestystarinaa osana Qt
Groupia. Axivion perustettiin luomaan markkinoiden laajin ratkaisuvalikoima
laadunvarmistukseen, sekä tietoturvan ja haavoittuvuuksien hallintaan. Qt
Groupin vahva asema globaaleilla markkinoilla, sekä laaja asiakaskunta yli 70
eri toimialalla tarjoavat erinomaisen perustan tulevaisuuden kasvulle”, sanoo
Thomas Eisenbarth, toimitusjohtaja ja perustaja, Axivion GmbH.

Axivion GmbH lyhyesti

Axivion GmbH perustettiin vuonna 2006 oheisyrityksenä Stuttgartin yliopistossa.
Yritys työllistää noin 33 henkilöä Saksassa ja Itävallassa, ja sen pääkonttori
sijaitsee Stuttgartissa, Saksassa.

Axivion Suite -ratkaisu sisältää kattavan valikoiman erilaisia
laadunvarmistustyökaluja: staattinen analyysi, ohjelmistoarkkitehtuurin
analyysi, ja muita analyysiratkaisuja kloonien, toistorakenteiden ja
saavuttamattoman koodin havaitsemiseen. Lisäksi Axivion tarjoaa
konsultointipalveluja tekniseen integraatioon ja kouluttamiseen. Axivionin
asiakkaat toimivat useilla eri toimialoilla kuten teollisuusautomaatio,
lääketiede ja autoteollisuus.

Avainluvut (pro forma, tilintarkastamattomat)

Miljoonaa euroa         2021 2020
Liikevaihto           5,0  4,1
Liikevoitto (EBIT)       1,5  0,8
Liikevoittomarginaali (EBIT %) 30 % 19 %
Myyntisaamiset, 31.12.     1,1  0,8
Rahavarat, 31.12.        1,6  1,2

Kauppahinta ja yrityshankinnan rahoitus

Ostettavan liiketoiminnan sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (ns.
enterprise value) on 32 miljoonaa euroa, josta 24 miljoonaa euroa maksetaan
käteisellä ja 8 miljoonaa euroa Qt Groupin osakkeilla. Lisäksi osapuolet ovat
sopineet mahdollisesta lisäkauppahinnasta arvoltaan enintään 12 miljoonaa euroa,
joka maksetaan Axivionin tuotteiden myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvun
perusteella ajanjaksolla 2022-2024.

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2022 osakeantivaltuutuksen nojalla Qt Groupin
hallitus on osapuolten välisen kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti päättänyt
suunnata kaupan myyjille osakeannin sovitun osakekauppahinnan maksamiseksi.
Osakeannissa myyjät merkitsevät yhteensä 130 700 kappaletta Qt Groupin uusia
osakkeita 61.25 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta vastaa Qt
Group Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun kurssin keskiarvoa
ajanjaksolla 1.8.2022 - 9.8.2022.

Uudet Qt Groupin osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 12.8.2022. Uudet
osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet
rekisteröintipäivästä lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ
Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 16.8.2022.
Osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Qt Groupin osakkeiden
kokonaismäärä on 25 398 398. Uudet osakkeet vastaavat noin 0,51 prosenttia Qt
Groupin osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Qt Group konsolidoi Axivionin taloudelliseen raportointiin vuoden 2022
kolmannelta vuosineljännekseltä alkaen. Yrityshankinnan ei odoteta vaikuttavan
merkittävästi Qt Groupin taloudelliseen kehitykseen vuonna 2022.

Lisätietoja:
Juha Varelius, toimitusjohtaja, p. +358 9 8861 8040

Media:
pr@qt.io

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

The Qt Company

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla
vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien
laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri
maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan
luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa
digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 121 miljoonaa
euroa, ja yhtiön palveluksessa työskentelee noin 500 henkeä. Lue lisää
osoitteessa https://qt.io

Axivion GmbH

Axivion, (Stuttgart, Saksa), on innovatiivisten ohjelmistoratkaisujen tarjoaja
staattiseen ohjelmistoanalyysiin ja ohjelmiston rapautumiselta suojautumiseen.
Axivionin keskeisin tuote on Axivion Suite, joka parantaa ohjelmiston laatua ja
helpottaa ohjelmistojärjestelmien ylläpitoa C, C++ ja C# ohjelmistokielillä.
Staattisen analyysiin lisäksi Axivion Suite sisältää innovatiivisia työkaluja
arkkitehtuurin varmistamiseen ja kloonien hallintaan. Lisäksi Axivion Suite
havaitsee ohjelmistoa rapautavia tekijöitä, kuten virheet, toistorakenteet ja
poikkeamat ohjelmointikäytännöistä.

Axivionin MISRA varmentaja kattaa yli 100 % kaikista automaattisesti
testattavista MISRA säännöistä eri MISRA standardeille (MISRA C:2004, MISRA
C:2012, ja MISRA C++:2008). Lisäksi Axivion tukee: AUTOSAR C++ 14
tyylikäytäntöjä, CERT®, C Secure Coding (ISO/IEC TS 17961) ja CWE (Common
Weakness Enumeration sääntöjä. Axivion Suiten staattisen analyysin yhteen
sopivuus eri turvajärjestelmien kanssa on sertifioitu (ISO 26262 up to ASIL D,
IEC 61508 up to SIL 4, IEC 62304 up to Class C, EN 50128 and EN 50657 up to SIL
4).

Axivionin asiakkaat kehittävät innovatiivisia ja huipputeknisiä ratkaisuja eri
toimialoilla kuten: teollisuusautomaatio, autoteollisuus, raideteollisuus,
elektroniikka, informaatioteknologia, lentoteollisuus, lääketiede, kone- ja
laitevalmistus, mittaus-, kontrolli- ja säännöstelyteknologia.

Lisätietoa: https://www.axivion.com/en/.