2023-01-30 13:31:00 CET

2023-01-30 13:31:06 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Lehto Group Oyj - Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto, Lehto Group Oyj: Lehto on käynnistänyt neuvotteluita rakenteellisista ja omistuksellisista järjestelyistä


Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
30.1.2023 klo 14.31

Lehto Group Oyj on käynnistänyt prosessin, jonka tavoitteena on löytää yhtiölle
teollisia tai omistuksellisia kumppaneita. On mahdollista, että yhtiö
järjestelee liiketoimintojaan joko osin tai kokonaan.

Lehto arvioi, että yhtiön nykyinen liiketoimintaportfolio on
markkinatilanteeseen ja yhtiön rahoitustilanteeseen nähden laaja. Mahdollisilla
järjestelyillä halutaan varmistaa yhtiön strategian ja hankkeiden rahoitus.
Yhtiö arvioi, että mahdolliset järjestelyt voitaisiin toteuttaa vuoden 2023
aikana.


Lisätietoja:
Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, puh. 050 343 4023
Eero Sihvonen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 557 9137