2023-01-30 13:45:00 CET

2023-01-30 13:45:07 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Wärtsilä - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä


Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset, 30.1.2023 klo 14.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n
omistus Wärtsilässä
BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen osuus Wärtsilän
osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 27.1.2023. Tämän myötä BlackRock,
Inc:n osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,98%, ja sen kokonaisomistus on
5,20%.

Blackrock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

           % osakke % osakkeista ja   Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
                äänistä       %-osuus     osakkeiden
           i     rahoitusvälineiden         ja äänten
           s     kautta
kokonaismäärä
           t
           a
           ja
           äänistä
Osuus liputusrajan    4,98%        0,21%      5,20%  591 723
390
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä       5,14%        0,27%      5,41%
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / Osakkeiden       Osakkeiden
osakelaji   ja äänten       ja äänten
       lukumäärä       %-osuus
       Suora   Välillinen Suora (AML Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
       (AML 9:5) (AML 9:6  9:5)
             ja 9:7)
FI0009003727       29 486 367                  4,98%
YHTEENSÄ A        29 486 367                  4,98%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa  Osakkeiden Osakkeiden
luonne                  (osakeomistus/ ja     ja
                             äänten   äänten %
                             lukumäärä  -osuus
                     nettoarvon
                     tilitys)
Lainatut     N/A    N/A      Osakeomistus    21 891    0,00%
arvopaperit
CFD        N/A    N/A      Nettoarvon    1 273 649    0,21%
                     tilitys
                      YHTEENSÄ B   1 295 540    0,21%

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi