2023-01-30 15:35:03 CET

2023-01-30 15:35:03 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Vátryggingafélag Íslands hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

VÍS: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í 4. viku 2023 keypti Vátryggingafélag Íslands hf. (VÍS) 3.450.000 eigin hluti fyrir kr. 62.675.000 eins og hér segir: 

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð (kr.) Eigin hlutir eftir viðskipti
24.1.2023 14:51:57 1.150.000 17,7 20.355.000 49.350.000
26.1.2023 11:09:59 1.150.000 18 20.700.000 50.500.000
27.1.2023 11:08:00 1.150.000 18,8 21.620.000 51.650.000
    3.450.000   62.675.000 51.650.000

Kaupin eru í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 16. nóvember 2022, sbr. tilkynningu á markað sama dag.  

VÍS hefur keypt samtals 51.650.000 hluti í félaginu sem samsvarar 51,65% af þeim eigin hlutum sem að hámarki var heimilt að kaupa samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 915.975.000. VÍS á nú samtals 51.650.000 hluti eða 2,95% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.750.000.000. 

Í endurkaupaáætluninni kemur fram að ekki verði keyptir fleiri en 100.000.000 hlutir. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.