2022-01-25 16:15:00 CET

2022-01-25 16:15:00 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Siauliu Bankas - Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Šiaulių banko valdyba nusprendė supirkti savų akcijų, kurios bus suteiktos darbuotojams


AB Šiaulių banko (toliau Bankas) valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 21 dalimi, 2022 m. sausio 25 d. posėdyje priėmė sprendimą supirkti 2 104 598 Banko akcijas (VP ISIN kodas LT0000102253), siekiant šias akcijas suteikti Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams, kaip atidėtą metinio kintamojo atlygio dalį.

Akcijos bus superkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje 2022 m. sausio 26 d., atsiskaitymo už supirktas akcijas data 2022 m. sausio 27 d. Vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,74 euro.

Papildomą informaciją teikia:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00