2022-06-30 13:05:00 CEST

2022-06-30 13:05:09 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
SRV Yhtiöt Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan 4.7.2022 ja yhtiö toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin


SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE    30.6.2022      KLO 14.05
SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan
4.7.2022 ja yhtiö toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin
SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 30.5.2022
Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä (reverse split) ja siihen liittyvästä
lunastuksesta siten, että jokaiset Yhtiön neljäkymmentä (40) osaketta
yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. SRV:n hallitus on tänään 30.6.2022
päättänyt, että osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan
maanantaina 4.7.2022 (”Yhdistämispäivä”). Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan
Yhdistämispäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä
pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen.
Ylimääräisen yhtiökokouksen 30.5.2022 antamaan valtuutukseen perustuen
osakkeiden yhdistämisen yhteydessä tullaan toteuttamaan suunnattu osakeanti,
jossa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että
kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä
tehdään jaollinen 40:llä. Anti suunnataan niille osakkeenomistajille, joiden
arvo-osuustilien mukainen osakeomistus ei ole Yhdistämispäivänä jaollinen
40:llä. Yhtiön hallitus päättää maksuttomasta suunnatusta osakeannista erikseen
Yhdistämispäivänä. Samanaikaisesti edellä mainitun Yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisen kanssa Yhtiö lunastaa Yhdistämispäivänä vastikkeetta
jokaista 40 Yhtiön osaketta kohden 39 osaketta. Yhtiön osakemäärän vähentämisen
yhteydessä lunastettavat Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen
jälkeen. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.
Viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeilla (ISIN-koodi FI0009015309) Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalla ennen osakkeiden yhdistämistä on 4.7.2022.
Osakkeiden yhdistämiseen liittyvä osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi
kokonaisosakemäärä näkyvät Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä
kaupparekisterissä arviolta 4.7.2022. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella
kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla uudella ISIN-koodilla
(FI4000523675) 5.7.2022. SRV:n kaupankäyntitunnus SRV1V säilyy samana myös
osakkeiden yhdistämisen jälkeen.
Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä suunnattu osakeanti ja lunastus
eivät edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.
Lisätietoja:
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 4143 280, anu.tuomola@srv.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi
SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.
Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa.
Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.
SRV - Elämäsi rakentaja