2008-01-23 08:07:28 CET

2008-01-23 08:07:41 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
SEB Vilniaus Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pakeistas banko pavadinimas


2008 m. sausio 21 d. AB SEB Vilniaus bankas pakeitė pavadinimą į AB SEB bankas
- Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras įregistravo naują AB SEB
banko įstatų redakciją, patvirtintą 2007 m. lapkričio 15 d. vykusiame
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, ir išdavė naują registracijos
pažymėjimą. 

Pranešimas nekonfidencialus.

Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį 
emitento įgaliota prezidento pavaduotoja, 
Finansų tarnybos direktorė 
Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564