2023-12-08 21:30:00 CET

2023-12-08 21:30:12 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 08.12.2023


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
08.12.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 08.12.2023 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Markkinapaikka|Osakkeiden|Painotettu keskihinta|Kulut yhteensä, euroa * **|
| (MIC-koodi) |lukumäärä |osakkeelta, euroa* **|             |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XHEL     |51 851  |10,70        |554 873,11        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|CEUX     |73 028  |10,69        |780 899,68        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XSTO     |57 365  |10,67        |612 164,91        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XCSE     |9 547   |10,70        |102 146,93        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Yhteensä   |191 791  |10,69        |2 050 084,63       |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,2727 ja DKK/EUR 7,4558
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0miljardin euron
suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014
antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan
komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 6 231 343 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4 787 315 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Ilkka Ottoila, sijoittajasuhteet, 09 5300 7058
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com