2021-12-03 21:30:00 CET

2021-12-03 21:30:07 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 03.12.2021


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
03.12.2021 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 03.12.2021 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
 (MIC-koodi)  lukumäärä  osakkeelta, euroa* **
XSTO      381 648   10,47         3 996 475,61
XHEL      322 362   10,50         3 385 187,83
CEUX      324 427   10,49         3 404 156,82
AQEU      55 443   10,47         580 251,08
TQEX      7 098    10,46         74 246,04
XCSE      152 836   10,50         1 604 752,31
Yhteensä    1 243 814  10,49         13 045 069,69

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,3374 ja DKK/EUR 7,4361
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 20. lokakuuta 2021 käynnistävänsä enintään 2,0miljardin euron
suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen
yhtiökokouksen 24.maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia
osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston
16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014
sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 38 362 228 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7112244 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com