2008-01-23 08:14:05 CET

2008-01-23 08:14:20 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ruukki Group Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS


Ruukki Group Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain       
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuudesta:                  

Moncheur & Cie SA (rekisterinumero 660.0.096.997-7, Geneve) ilmoittaa, että   
Moncheur & Cie SA:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä   
ylittää yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 21.1.2008 tehtyjen osakekauppojen    
johdosta.                                    

Moncheur & Cie SA:n omistus on yhteensä 15.908.568 osaketta, mikä vastaa noin  
5,49 prosenttia Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.       

Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 290.034.022 osaketta ja 
osakepääoma 23.642.049,60 euroa.                        

RUUKKI GROUP OYJ                                

Matti Vikkula                                  
Toimitusjohtaja                                 

Ruukki Group Oyj on puuperusteisiin teollisiin liiketoimintoihin keskittyvä   
konserni. Tällä hetkellä valtaosa konsernin toiminnoista sijaitsee Suomessa,  
mutta suunniteltu investointien painopiste on Venäjällä. Ruukki Group Oyj:n   
osake on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan     
keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut   
toimialaryhmässä.                                

Matti Vikkula                                  
Toimitusjohtaja                                 
Ruukki Group Oyj                                
Puhelin 045 6700 606                              
www.ruukkigroup.fi