2023-03-24 12:00:00 CET

2023-03-24 12:00:04 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Etteplan Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Etteplanin osakepalkkioiden luovutus avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2020‒2022 perusteella


Etteplan Oyj, Pörssitiedote, 24.3.2023, klo 13:00

Etteplanin osakepalkkioiden luovutus avainhenkilöiden osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän 2020‒2022 perusteella

Etteplanin hallitus on 24.3.2023 kokouksessaan vahvistanut yhtiön
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2020‒2022
perusteella luovutettavien osakkeiden enimmäismäärän, 88 125 osaketta, sekä
päättänyt ansaittujen osakepalkkioiden luovutuksesta yhtiön omistamista omista
osakkeista. Lisäksi yhtiö maksaa rahana palkkiosta aiheutuvat verot ja
veronluonteiset maksut järjestelmän piirissä olevalle noin 25 yhtiön
avainhenkilölle. Osakkeiden luovutus tapahtuu huhtikuun loppupuolella 2023.

Etteplan Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
perustamisesta 5.2.2020 julkistetulla pörssitiedotteella:

”Etteplan Oyj:n hallitus päätti uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso,
joka sisältää kalenterivuodet 2020‒2022. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat
Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total
Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan
avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.
Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Järjestelmän perusteella
maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 390 000 Etteplan Oyj:n
osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioina
mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai
markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.”

Etteplan Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2077
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307
3302

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com (https://www.etteplan.com/fi)

Etteplan lyhyesti
Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto
- (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/ohjelmistot-ja-digitalisaatio) ja
sulautettujen järjestelmien (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/sulautetut
-jarjestelmat) ratkaisuihin,
suunnitteluratkaisuihin (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/suunnittelupalvel
ut) sekä teknisen viestinnän
ratkaisuihin (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/tuote-ja-laitostieto).
Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja
-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan
teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa
suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla.

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2022
liikevaihtomme oli 350,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 4 000
asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa
ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella
ETTE. www.etteplan.com (https://www.etteplan.com/fi)