2007-04-26 08:30:25 CEST

2007-04-26 08:30:25 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Orion - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

905.839 Orionin A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi905.839 Orionin A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi


Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla 905.839 A-osaketta on
muunnettu 905.839 B-osakkeeksi.
Muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin 26.4.2007.
Muuntamisen jälkeen yhtiön osakkeista on A-osakkeita 54.355.401 kpl
ja B-osakkeita 86.902.427 kpl.Orion Oyj


Jari Karlson                Olli Huotari


Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1, 02200 Espoo