2007-04-26 08:30:29 CEST

2007-04-26 08:30:29 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Nordea tehostaa organisaatiotaan ja nimittää uuden jäsenen konsernin johtoryhmäänNordean uuden organisaation tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisyyttä
sekä tehdä tuotteiden ja palvelujen jakeluketjusta entistä
yksinkertaisempi, selkeämpi ja tehokkaampi. Lisäksi
organisaatiorakenteessa eriytetään selkeästi vastuu asiakassuhteista
ja tuotteista. Organisaatiomuutokset toteutetaan 1. heinäkuuta 2007
mennessä.

Asiakaslähtöisyyttä korostetaan kokoamalla pankin yritysasiakkaista
vastaavat yksiköt yhteen ja luomalla uusi liiketoiminta-alue, jonka
nimi on pohjoismainen pankkitoiminta. Liiketoiminta-alue vastaa
asiakassuhteista henkilöasiakas- ja yritysasiakassegmenteissä
Pohjoismaissa. Tätä kautta vahvistetaan asiakaspalveluorganisaatiota
ja kootaan yhteen yritysasiakkaisiin liittyvää osaamista.

Entistä tehokkaampi tuotteiden ja palvelujen jakeluketju syntyy, kun
konsernin kaikki tuotteet ja niihin liittyvät prosessit sijoitetaan
organisaatiossa kahteen uuteen tuotealueeseen: pankki- ja
pääomamarkkinatuotteet sekä säästämisen ja henkivakuutuksen tuotteet.
Yksinkertaiset hallintorakenteet helpottavat myös asiakas- ja
tuoteyksiköiden välistä yhteistyötä. Tuotealueille muodostetaan neljä
tuotteista vastaavaa toimintoa: tilituotteet, kassanhallinta ja
maksuliikenne, pääomamarkkinatuotteet sekä säästämisen tuotteet ja
varallisuudenhoito.

Konsernin johtoryhmän tueksi perustetaan strategiaryhmä, jonka
tehtävänä on hoitaa konsernin strategisia hankkeita ja asettaa ne
tärkeysjärjestykseen. Strategiaryhmä tukee konsernin johtoryhmää
tärkeimpien strategisten hankkeiden valinnassa, edistämisessä ja
arvioinnissa.

- Uudistettu organisaatio on seuraava vaihe Nordean toiminnan
tehostamisessa. Sen avulla yhtenäistämme ja parannamme organisaation
rajat ylittäviä prosesseja. Muutokset ovat mahdollisia nyt, kun
toimintaa on 4 - 5 viime vuoden aikana menestyksekkäästi
rationalisoitu liiketoiminta-alueilla ja konsernitoiminnoissa. Uusi
organisaatiorakenne tukee orgaanisen kasvun strategiaamme
parantamalla asiakassuhteiden laatua ja vapauttamalla lisää aikaa
asiakaspalveluun. Lisäksi lyhennämme tuotteiden
markkinoilletuloaikaa. Uudistettu visiomme ja arvopohjamme näkyvät
konsernin uudessa yhtenäisessä toimintamallissa, sanoo
konsernijohtaja Christian Clausen.

Uudistettu visio ja uudet arvot
Konsernin visiota ja arvopohjaa on uudistettu. Visio kuvastaa
konsernin entistä kunnianhimoisempia tavoitteita. Nordean uusi visio
on:"Johtava pohjoismainen pankki, jonka henkilöstö luo arvoa asiakkaille
ja osakkeenomistajille"

Konsernin arvopohjaa on uudistettu, jotta se tukee vision
toteuttamista ja orgaanisen kasvun strategiaa. Samalla on otettu
käyttöön kolme uutta arvoa: "Great customer experiences", "It's all
about people" ja "One Nordea Team". Uusien arvojen myötä konserniin
perustetaan liiketoimintaa tukeva konsernitoiminto, jonka nimi on
henkilöstö ja identiteetti. Tähän toimintoon kuuluvat konsernin
henkilöstöhallinto, konserni-identiteetti ja -viestintä sekä
markkinointi. Tämä vahvistaa myös Nordean brandia ja korostaa
henkilöstöjohtamisen merkitystä konsernissa.

Gunn Wærsted, norjalaisen SpareBank 1 Gruppenin entinen
toimitusjohtaja, on nimitetty konsernin johtoryhmän jäseneksi
Gunn Wærstedistä tulee 1. elokuuta 2007 konsernin johtoryhmän jäsen.
Hänen vastuualueenaan ovat säästämisen ja henkivakuutuksen tuotteet
ja Private Banking sekä henkilöstö ja identiteetti. Gunn Wærsted
toimii lisäksi Nordean maajohtajana Norjassa. Tästä tehtävästä
luopuva Tom Ruud keskittyy uusiin, entistä laajempiin
vastuualueisiinsa.

Gunn Wærsted, 52, on toiminut viimeksi norjalaisen SpareBank 1
Gruppenin toimitusjohtajana. Hän on suorittanut loppututkinnon
liiketaloustieteessä (BI Norwegian School of Management). Aiemmin hän
toimi Vital Forsikringin toimitusjohtajana ja DnB:n
varatoimitusjohtajana Norjassa. Vuosina 2005 - 2007 Gunn Wærsted
toimi Norjan finanssialan liiton (FNH) puheenjohtajana.

- Toivotan Gunn Wærstedin lämpimästi tervetulleeksi mukaan tiimiin.
Voimme hyödyntää hänen erinomaisia johtamistaitojaan sekä
laaja-alaista ja syvällistä osaamistaan pyrkiessämme saavuttamaan
konsernin kunnianhimoiset tavoitteet, konsernijohtaja Christian
Clausen sanoo.

Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmä on 1. heinäkuuta 2007 lähtien seuraava:

Christian Clausen, konsernijohtaja
Lena Eriksson, konsernin lakiasiat ja compliance
Carl-Johan Granvik, konsernin luotonanto ja riskienhallinta, chief
risk officer
Arne Liljedahl, konsernin tuki- ja palvelutoiminnot, konsernin
talousjohtaja ja Ruotsin maajohtaja
Frans Lindelöw, pohjoismainen pankkitoiminta -liiketoiminta-alueeseen
kuuluva Corporate Merchant Banking, Ruotsi, sekä Tukholman seudun
aluepankki
Markku Pohjola, konsernin palvelut ja teknologia, varakonsernijohtaja
ja Suomen maajohtaja
Tom Ruud, pankki- ja pääomamarkkinatuotteet sekä yhteisöasiakkaat ja
kansainvälinen pankkitoiminta
Peter Schütze, pohjoismainen pankkitoiminta, Tanskan maajohtaja
Gunn Wærsted (1. elokuuta 2007), säästämisen ja henkivakuutuksen
tuotteet ja Private Banking sekä henkilöstö ja identiteetti, Norjan
maajohtaja.

Lisätietoja konsernin johtoryhmän jäsenistä: www.nordea.com.

Liitteenä on konsernin yhtenäinen toimintamalli ja konsernin uusi
organisaatiokaavio.


Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Atte Palomäki, konserniviestintä, (09) 165 42325, 040 547 6390


Liite: konsernin toimintamalli ja organisaatio 1. heinäkuuta 2007

Lehdistötiedote (PDF)