2022-06-29 13:45:00 CEST

2022-06-29 13:45:06 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
SRV Yhtiöt Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus


SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      29.6.2022  KLO 14.45
SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu
liputusilmoitus
SRV Yhtiöt Oyj on 28.6.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5
pykälän mukaisen ilmoituksen Tuomas Kokkilalta. Ilmoituksen mukaan Tuomas
Kokkilan suora ja välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Tungelin
Investments Oy:n kautta SRV Yhtiöt Oyj:ssä on 28.6.2022 laskenut alle 5 %:n
rajan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä SRV Yhtiöt
Oyj:n toteuttaman suunnatun osakeannin seurauksena.
Tuomas Kokkilan osuus ilmoituksen mukaan:


           % osakke % osakkeista ja   Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
                äänistä       %-osuus     osakkeiden
           i     rahoitusvälineiden         ja äänten
           s     kautta
kokonaismäärä
           t
           a
           ja
           äänistä
Osuus liputusrajan   4,81 %      -        4,81 %    679 293 741
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä      5,10 %      -        5,10 %      -
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osa Osakkeiden ja         Osakkeiden ja
kelaji     äänten lukumäärä        äänten %-osuus
ISIN-koodi
(jos
mahdollista)
        Suora (AML 9:5)  Välillinen  Suora (AML 9:5) Välillinen
                 (AML 9:6 ja          (AML 9:6 ja
                 9:7)             9:7)
FI0009015309    6 494 422   26 162 168    0,96 %     3,85 %
A YHTEENSÄ:        32
         656 590                   4,81 %


Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita,
äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:


Nimi     %-osuus    %-osuus osakkeista ja    Osakkeet, äänet ja
       osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden rahoitusvälineet
       äänistä    kautta           yhteensä
Kokkila,    0,96 %         -          6 494 422
Tuomas
Tungelin    3,85 %         -          26 162 168
Investments
Oy

Lisätiedot:
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 414 3280, anu.tuomola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949,
jarkko.rantala@srv.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook (https://www.facebook.com/srv.fi)   LinkedIn (https://www.linkedin.com/c
ompany/srv)   Twitter (https://twitter.com/SRVYhtiot)   Instagram (https://instag
ram.com/srvfinland/)
SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.
Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli
932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600
kumppanin verkoston.
SRV - Elämäsi rakentaja