2021-10-28 16:00:00 CEST

2021-10-28 16:00:09 CEST


Finnish
Qt Group Oyj - Tulosjulkistamisajankohdat

Qt Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2022


Pörssitiedote 28.10.2021, klo 17:00

Qt Group Oyj julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen 17.2.2022 klo 8.00.
Tilinpäätös julkaistaan osana yhtiön vuosikertomusta, joka sisältää hallituksen
toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä
tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021. Samalla julkaistaan
selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti tilivuodelta
2021.

Qt Group Oyj julkistaa vuonna 2022 talousraportit seuraavasti:
- johdon osavuotinen selvitys tammi-maaliskuulta 28.4.2022 klo 15.00
- puolivuosikatsaus 4.8.2022 klo 15.00 ja
- johdon osavuotinen selvitys tammi-syyskuulta 27.10.2022 klo 15.00

Qt Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.3.2022 klo 10 alkaen.
Yhtiökokoukseen liittyvä aineisto on nähtävissä yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.qt.io 17.2.2022 alkaen.

Lisätietoja:
Jouni Lintunen, CFO, Qt Group Oyj
Puh: +358 40 579 0181

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io10287361.pdf