2022-01-25 14:10:37 CET

2022-01-25 14:10:37 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Reitir fasteignafélag hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 4 - Lok endurkaupaáætlunar


Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti endurkaupaáætlun félagsins þann 16. desember 2021 og var henni hrint í framkvæmd þann 17. desember 2021, sbr. tilkynningu til kauphallar þann 16. desember 2021. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021. 

Í 4. viku 2022 keypti Reitir fasteignafélag hf. 583.024 eigin hluti að kaupverði 50.648.552 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr.)Eigin hlutir eftir viðskipti
24.1.202210:38200.00087,00017.400.00014.954.944
24.1.202210:01250.00087,50021.875.00015.204.944
25.1.202209:57133.02485,50011.373.55215.337.968
  583.024 50.648.55215.337.968

Endurkaupaáætlun Reita fasteignafélags hf., sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 16. desember 2021, er nú lokið. Samkvæmt áætluninni máttu endurkaup félagsins nema allt að 5.500.000 hluta og heildarkaupverð mátti ekki nema hærri fjárhæð en 500 milljónum króna. Endurkaupaáætlunin var í gildi til 4. febrúar 2022 nema öðru hvoru framangreindra marka yrði náð áður.

Félagið hefur nú keypt samtals 5.500.000 eigin hluti fyrir samtals 473.667.973 kr. í samræmi við endurkaupaáætlunina, og er því framangreindu marki um hámarks fjölda hluta sem keyptir verða náð. Reitir eiga nú samtals 15.337.968 eigin hluti, eða um 1,97% af heildarhlutafé félagsins.

Nánari upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is