2022-01-25 15:39:24 CET

2022-01-25 15:39:24 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic English
Íslandsbanki hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Islandsbanki hf.: S&P Global Ratings staðfestir lánshæfismati Íslandsbanka í BBB/A-2 með stöðugum horfum


Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið S&P Global Ratings (S&P) hefur í dag staðfest lánshæfismat Íslandsbanka í BBB/A-2 með stöðugum horfum.

Í rökstuðningi sínum telur S&P að íslenskar fjármálastofnanir standi enn frammi fyrir áhættu þar sem ferðaþjónustan og ákveðnar tegundir atvinnuhúsnæðis séu enn að ná sér á strik eftir heimsfaraldurinn. S&P telur þó að þessir áhættuþættir fari minnkandi þó þeir verði enn til staðar á fyrri hluta ársins 2022.

Stöðugar horfur endurspegla, að mati S&P, áframhaldandi áhættu vegna útlána til ferðaþjónustunnar og tengdra atvinnugreina í kjölfar heimsfaraldurs en sterk eiginfjárstaða bankanna og væntingar S&P um trausta arðsemi þeirra vega þar upp á móti.

S&P tekur fram að lánshæfismatseinkunn íslensku bankanna gæti hækkað ef þau meti að arðsemi þeirra haldi áfram að styrkjast á traustum og breiðum grunni. Að mati S&P yrði það líklega samhliða áframhaldandi lækkun á markaðshlutdeild annarra aðila en fjármálastofnana á íslenskum húsnæðislánamarkaði. Að auki myndi S&P líta til þess að eignagæði væru stöðug og umlíðun lána færi minnkandi.    

S&P bendir ennfremur á að íslensk stjórnvöld vinni um þessar mundir að innleiðingu regluverks um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og hvernig skilavald Seðlabanka Íslands muni ákvarða lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar (e. MREL requirements) á íslensku bankanna. Með tímanum gæti S&P hækkað lánshæfiseinkunn bankanna ef þau telja umgjörðina skilvirka og þau trúi því að bankarnir muni byggja upp og viðhalda nægjanlegu tapsþoli sem dragi úr áhættu eiganda ótryggðra skuldabréfa (e. senior preferred).

Í tilkynningu S&P kemur fram að lánshæfismatsfyrirtækið geti lækkað lánshæfismatseinkunn íslensku bankanna ef kæmi til óvænts efnahagsáfalls sem væri tilkomið vegna hægari eða veikari bata ferðaþjónustunnar en vonir standa til um. Að mati S&P myndi þessi sviðsmynd líklega gerast samhliða víðtækari efnahagssamdrætti á Íslandi, miklum virðisrýrnunum útlána og versnandi arðsemi bankanna.

Nánari upplýsingar veita:
Fjárfestatengsl – Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir, ir@islandsbanki.is. Sími: 844 4033.
Samskiptastjóri – Björn Berg Gunnarsson, pr@islandsbanki.is. Sími: 844 4869.

Póstlisti Íslandsbanka
Ef þú vilt gerast áskrifandi að kauphallarfréttum Íslandsbanka þá vinsamlegast skráðu þig hér: https://www.islandsbanki.is/is/grein/postlisti_ir

Um Íslandsbanka
Íslandsbanki er alhliða banki sem leggur áherslu á að koma til móts við þarfir viðskiptavina sinna og á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1875. Bankinn leggur áherslu á traustan rekstur og að hafa jákvæð áhrif í samfélaginu en hlutverk bankans er að vera hreyfiafl til góðra verka svo viðskiptavinir okkar nái árangri. Með framtíðarsýnina að vera #1 í þjónustu að leiðarljósi vinna þrjár viðskiptaeiningar þétt saman til þess að viðhalda góðum viðskiptasamböndum. Markaðshlutdeild bankans er sterk og rekur bankinn skilvirkasta útibúanetið á landinu og styður um leið við viðskiptavini sína á stafrænni vegferð þeirra. Umhverfið sem bankinn starfar í er eftirsóknarvert og er Íslandsbanki vel í stakk búinn að takast á við tækifærin framundan með öflugar tæknilegar stoðir og sterkan efnahagsreikning. Íslandsbanki er með lánshæfismatið BBB/A-2 frá S&P Global Ratings. Hlutabréf bankans eru skráð á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.

Fyrirvari
Framangreind fréttatilkynning gæti vísað til spár um framtíðarhorfur sem er háð áhættu- og óvissuþáttum og getur þýtt að raunverulegur árangur verði umtalsvert frábrugðinn því sem spáð er í þessari fréttatilkynningu. Íslandsbanki hf. hefur ekki skyldu til að, og mun ekki, uppfæra þessar spár um framtíðarhorfur félagsins til að endurspegla atburði og aðstæður sem eiga sér stað eftir útgáfu þessarar fréttatilkynningar. Það er ábyrgð fjárfestis að reiða sig ekki seinna meir á spár um framtíðarhorfur sem eru settar fram í þessari fréttatilkynningu þar sem þær eiga eingöngu við á þeim tíma sem hún er gefin út. Spár um framtíðarhorfur gefa ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur og eru allar yfirlýsingar um framtíðarhorfur félagsins fullgildar í heild sinni með tilliti til þessa fyrirvara.