2022-05-24 21:30:00 CEST

2022-05-24 21:30:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 24.05.2022


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
24.05.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 24.05.2022 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
 (MIC-koodi)  lukumäärä  osakkeelta, euroa* **
XSTO      104 062   9,49          987 460,57
XHEL      112 245   9,50          1 066 832,60
CEUX      233 194   9,50          2 215 850,73
AQEU      32 758   9,49          311 024,81
TQEX      26 475   9,50          251 427,97
XCSE      22 678   9,51          215 669,27
Yhteensä    531 412   9,50          5 048 265,96

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,5083 ja DKK/EUR 7,4410
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 14. maaliskuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1002 miljoonan
euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen
yhtiökokouksen 24.maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia
osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston
16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014
sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 16 265 316 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com