2008-01-21 13:12:39 CET

2008-01-21 13:12:54 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ruukki Group Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS


Ruukki Group Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuudesta:                  

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) viittaa    
28.12.2007 antamaansa ilmoitukseen omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksessa 
kerrottiin, että termiinien erääntyessä tammikuussa 2008 Nordea Bank AB:n (publ)
suomalaisen tytäryhtiön Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8)omistusosuus   
Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan alle 1/10.  

Nordea Bank AB (publ) ilmoittaa, että tammikuussa 2008 erääntyneitä       
termiinisopimuksia on jatkettu pidempiin maturiteetteihin ja että Nordea Pankki 
Suomi Oyj:n omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä ei ole laskenut alle 1/10 vaan on 
yli 1/4.                                    

Nordea Pankki Suomi Oyj omistaa 80.583.246 Ruukki Group Oyj:n osaketta eli 27,78
% Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.              

Nordea Pankki Suomi Oyj:llä on myös 8.365 kpl osto-optioita. Yksi osto-optio  
oikeuttaa ostamaan 100 kpl Ruukki Group Oyj:n osaketta (RUG1V) tiettyyn hintaan 
15.2.2008 mennessä. Osto-optioiden perusteella mahdollisesti tehtävät      
osakekaupat (836.500 osaketta) eivät tämänpäiväisten lukujen perusteella johda
liputusrajojen rikkoutumiseen. 

Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:n osakkeita koskevia     
termiinisopimuksia. Seuraavissa myyntitermiinejä koskevissa luvuissa ei ole   
huomioitu yllä mainittuja osto-optioita.                    

Termiinisopimuksista 25.250 kpl (2.525.000 osaketta) erääntyy helmikuussa 2008, 
465.155 kpl (46.515.500 osaketta) maaliskuussa 2008, 30.000 kpl (3.000.000   
osaketta) kesäkuussa 2008 ja 289.196 kpl (28.919.600 osaketta) tammikuussa 2009.
Termiinien erääntyessä maaliskuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus 
tulee laskemaan alle 3/20 ja termiinien erääntyessä kesäkuussa 2008 alle 1/10 ja
termiinien erääntyessä tammikuussa 2009 alle 1/20 Ruukki Group Oyj:n      
osakepääomasta ja äänimäärästä.                         

Nordea Pankki Suomi Oyj on hankkinut omistamansa Ruukki Group Oyj:n osakkeet  
osana harjoittamaansa markkinatakausliiketoimintaa.               

Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 290.034.022 osaketta ja 
osakepääoma 23.638.649,60 euroa.                        

RUUKKI GROUP OYJ                                


Matti Vikkula                                  
Toimitusjohtaja                                 

Ruukki Group Oyj on puuperusteisiin teollisiin liiketoimintoihin keskittyvä   
konserni. Tällä hetkellä valtaosa konsernin toiminnoista sijaitsee Suomessa,  
mutta suunniteltu investointien painopiste on Venäjällä. Ruukki Group Oyj:n   
osake on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan     
keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut      
toimialaryhmässä.                                

Lisätietoja:                                  

Matti Vikkula                                  
Toimitusjohtaja     
Ruukki Group Oyj                                
Puhelin 045 6700 606                              
www.ruukkigroup.fi