2008-01-21 14:43:54 CET

2008-01-21 14:44:09 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish Finnish
Svenska Handelsbanken AB - Börsmeddelande

HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8DNOEW215T UPPHÖR


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8DNOEW215T UPPHÖR   
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS    MEDDELANDE     21.01.08        


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8DNOEW215T UPPHÖR   

Market-makingen för följande turbowarrant emitterad av Handelsbanken Capital  
Markets upphör då priset för detunderliggande instrumentet når knock-out nivån. 
Market-makingen upphör omedelbart och turbowarranten handelsstoppas.      

Handelsstoppet berör följande turbowarrant:                   

Börskod:        8DNOEW215T                        
Lösenpris:       21.5                           
Barriärnivå:      22.0                           
Multiplikator:     5.0                           
Turbowarranttyp:    Köp                           
Lösendeförfarande:   Kontant slutavräkning                  
ISIN-kod:       FI0009645659                       
Sista handelsdag:   18.04.08                         

I warrantens slutavräkning används som jämförelsekurs den lägstanivån för Nokia 
Corporation aktie, inom tre timmar från att barriärnivån har uppnåtts 21.01.2008
kl. 09:00. Warrantens jämförelsekurs är således 21.5 EUR och slutpriset 0 EUR. 

Handelsbanken Capital Markets                          

Juha Kolehmainen     Antti Heinonen                     

Tillägsinformation                               
+46 (0)8 701 83 69