2024-04-18 11:38:27 CEST

2024-04-18 11:38:27 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Reykjavíkurborg - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Reykjavíkurborg gefur út óverðtryggð skuldabréf


Reykjavíkurborg hefur lokið útgáfu á nýjum óverðtryggðum skuldabréfaflokki RVKN 27 1.

RVKN 27 1 er óverðtryggður skuldabréfaflokkur með vaxtagreiðslufyrirkomulagi og ber 9,52% fasta vexti sem greiðast tvisvar á ári fram að lokagjalddaga þann 26. apríl 2027. Seld hafa verið skuldabréf í flokknum að fjárhæð kr. 3.000.000.000 að nafnvirði.

Útboðið var framkvæmt í einkaútgáfu (e. private placement) og undanþegið gerð lýsingar á grundvelli b-liðar 2. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði.

Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq á Íslandi.

Nánari upplýsingar veita:

Bjarki Rafn Eiríksson, Skrifstofa fjárstýringar – og innheimtu, bjarki.rafn.eiriksson@reykjavik.is

Ásgrímur Gunnarsson, markaðsviðskipti, Fossar fjárfestingarbanki, sími: 522 4000, netfang: asgrimur.gunnarsson@fossar.is
Arnar Geir Sæmundsson, markaðsviðskipti, Fossar fjárfestingarbanki, sími: 522 4000, netfang: asgrimur.gunnarsson@fossar.is