2022-07-04 13:05:00 CEST

2022-07-04 13:05:06 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Fellow Pankki Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fellow Pankki Oyj hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä, joka korvaa Fellow Financessa käytössä olleen optio-ohjelman


FELLOW PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.7.2022 KLO 14:05 EEST

Fellow Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka korvaa Fellow Financessa ennen
fuusiota käytössä olleen optio-ohjelman. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin
14 avainhenkilöä sisältäen johtoryhmän jäseniä.

Tarkoituksena on yhdistää omistajien, johdon ja henkilöstön tavoitteet yhtiön
arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja
tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen
perustuvat kannustinjärjestelmät, jotka tukevat Fellow Pankin strategiaa.

Arvonnousuperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2022 on yksi ansaintajakso,
joka alkoi 1.4.2022 ja päättyy 31.3.2024. Järjestelmässä kohderyhmällä on
mahdollista ansaita osakepalkkiota Fellow Pankki Oyj:n osakkeen arvonnousun
perusteella. Yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun.
Osakeyksiköt on jaettu lajeihin 2022A (noin 650 000 kappaletta) ja 2022B (noin
2 500 000 kappaletta). Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 1,27 euroa
(2022A) ja 0,63 euroa (2022B).

Osakeyksiköille kertynyt arvonnousu muunnetaan ansaintajakson päätyttyä Fellow
Pankin osakkeiksi ja mahdolliset palkkiot maksetaan finanssialaa koskevan
lainsäädännön mukaan lykättynä ansaintajakson päättymisen jälkeen kahdessa yhtä
suuressa erässä, huhtikuussa 2025 ja huhtikuussa 2026. Palkkioerien maksamista
seuraa yhden vuoden mittainen odotusaika, jolloin avainhenkilö ei voi luovuttaa
palkkiona maksettuja osakkeita.

Palkkiot maksetaan osittain Fellow Pankki Oyj:n osakkeina ja osittain rahana.
Palkkioiden rahaosuuksilla katetaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja
ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Jos osallistujan työ- tai
johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti
makseta.

Fellow Pankki Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Teemu Nyholm, toimitusjohtaja, Fellow Pankki Oyj, teemu.nyholm@fellowpankki.fi,
puh. +358 50 577 1028

Fellow Pankki lyhyesti

Fellow Pankki Oyj on uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki.
Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen
kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja
vastuullisesti. Fellow Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin
päälistalla (FELLOW) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa.
www.fellowpankki.fi.