2007-10-01 13:50:00 CEST

2007-10-01 13:50:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Cencorp - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, y-tunnus 0533297-9, ("Varma"), on   
13.10.2006 merkinnyt Cencorp Oyj:n vaihdettavaa pääomalainaa 2.000.000,10 euron 
arvosta. Vaihdossa osakkeisiin Varman lainaosuus oikeuttaa merkitsemään     
5.714.286 osaketta, jolloin Varman osuus Cencorp Oyj:n kaupparekisteriin    
merkitystä osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä nousee 0,00 %:sta 16,7 %:iin. 

Rahoitustarkastuksen arvopaperimarkkinalain liputussäännösten tulkintaa koskevan
standardin mukaan vaihtovelkakirjaan perustuvaa liputusvelvollisuutta      
arvioitaessa lasketaan omistusosuus aina suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn 
osakepääomaan eikä siinä oteta huomioon myöhemmin mahdollisesti vaihdettavien  
tai merkittävien osakkeiden vaikutusta kokonaispääomaan ja kokonaisäänimäärään. 

Yllämainitun ohjeen johdosta omistusprosentti ei ole tarkka. Cencorp Oyj    
tiedottaa tarkat omistuksen muutokset liittyen 27.9.2007 pidetyn ylimääräisen  
yhtiökokouksen päätöksiin viikolla 43/2007, kun niihin liittyvät        
osakejärjestelyt on saatettu päätökseen.                    

Cencorp Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 34.250.591 osaketta ja    
osakepääoma 3.425.059,10 euroa.                         

Lohjalla, 1.10.2007                               

Cencorp Oyj                                   

HALLITUS                                    

Lisätiedot:                                   
Ville Parpola                                  
lakiasiainjohtaja                                
Puh. 040 772 64 84                               

Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja 
puolijohdeteollisuudelle.                            
Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.cencorp.com