2022-08-19 08:41:51 CEST

2022-08-19 08:42:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Afarak Group Plc - Puolivuosikatsaus

AFARAK GROUP: PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2022


07:45 Lontoo, 09:45 Helsinki, 19.8.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2022

  H1/22H1/21

2021
LiikevaihtoMEUR92,137,380,3
KäyttökateMEUR24,5-0,95,9
LiikevoittoMEUR24,00,96,8
Tulos ennen verojaMEUR22,6-0,52,9
Tulos – jatkuvat toiminnotMEUR21,2-0,90,6
Tulos – lopetetut toiminnotMEUR2,90,08,4
Kauden tulosMEUR24,1-0,99,0
Osakekohtainen tulosEUR0,100,000,04
Käyttökate-%%26,7-2,47,4
Liikevoitto-%%26,12,48,5
Tulos-%%24,6-1,33,6
Henkilöstö (kauden lopussa) 549608503

VUODEN 2022 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

  • Liikevaihto kasvoi voimakkaasti 146,5 prosenttia 92,1 (H1/2021: 37,3) miljoonaan euroon;
  • Jalostetun materiaalin myynti kasvoi 24,2 prosenttia 15 205 tonniin (H1/2021: 12 667) vahvistuneen markkinakysynnän ja korkeampien hintojen tukemana;
  • Louhitut tonnit laskivat 27,0 prosenttia 39 109 (H1/2021: 53 542) tonniin;
  • Konsernin käyttökate nousi merkittävästi 24,5 (H1/2021: -0,9) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli 26,7 % (H1/2021: -2,4 %);
  • Liiketulos oli 24,0 (H1/2021: 0,9) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 26,1 prosenttia (H1/2021: 2,4 %);
  • Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 21,2 (H1/2021: -0,9) miljoonaa euroa;
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 10,1 (H1/2021: -1,9) miljoonaa euroa;
  • Korollinen nettovelka vähennettynä likvideillä varoilla oli 21,5 (50,3) (31.12.2021: 32,2) miljoonaa euroa;
  • Rahavarat 30.6. olivat 5,0 (30.6.2021: 2,9) (31.12.2021: 6,3) miljoonaa euroa.

NÄKYMÄ VUODEN 2021 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Ferrokromimarkkinat ovat viime viikkoina osoittaneet merkkejä hidastumisesta sekä kysynnässä että hinnoissa, mikä ei ole epätavallista kesäkuukausina. Nykyiset hinnanalennukset voivat kuitenkin olla kestävämpiä. Toisaalta energian hinta ja saatavuus tulevat olemaan kaikkien tuottajien suurin huolenaihe lähitulevaisuudessa, ja niiden pitäisi aiheuttaa hintatason nousua myös jatkossa.

Afarak on ollut jo useiden vuosien ajan ainoa länsimainen vähähiilisen ferrokromin tuottaja, joka on tärkeä materiaali ruostumattoman teräksen tuotannossa. Olemme kokeneet erittäin haastavia vuosia viime aikoina. Vaikka pääpainomme on aina ollut erikoislaaduissa, teemme nyt kaikkemme lisätäksemme tuotantokapasiteettiamme laajemmin standardilaatujen osalta, jotta voimme tarjota vaihtoehtoja pitkäaikaisille asiakkaillemme, jotka saattavat alkaa tuntea vastahakoisuutta käyttää tiettyjä ei-länsimäista alkuperää olevia tuotteita.

On huomattava, että markkinoille on viime aikoina tarjottu kiinalaista ja intialaista vähähiilistä ferrokromia. Ne edustavat alkuperää, jota ei ole normaalisti tavattu EU:n ja Yhdysvaltojen markkinoilla.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

”Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana yhtiö onnistui vähentämään velkaansa merkittävästi entisestään. Erikoissegmenttimme toiminta ja tulos kasvoivat, vaikka ferrokromimarkkinoihin ei ole suoraan vaikuttanut mitkään sanktiot tai tariffit. Logistiikkakustannusten huomattava nousu ja korkeammat raaka-ainekustannukset voidaan osittain kompensoida vaihtoehtoisilla raaka-ainesekoituksilla ja edullisella USD-valuuttakursseilla. Odotamme kannattavuuden heikkenevän toisella vuosipuoliskolla, koska markkinahinnat ovat heikentyneet ja jo hankitut raaka-aineet voivat vaikuttaa marginaaliimme. Rautametalliseossegmentti, jonka kaivostoiminta Etelä-Afrikassa on vähentynyt mutta on vakaa, on nyt saavuttanut kannattavuusrajan. Odotamme joitain parannuksia H2/22:lle kyseisessä segmentissä.

Yhtiö aikoo myös jatkaa toimintaa Magnochromen jalostustehtaallamme Serbiassa. Ensimmäiset investoinnit tulisi käynnistää toisen vuosipuoliskon aikana.

Hyödyke- ja ruostumattoman teräksen markkinoilla on yleisesti nähtävissä positiivista kehitystä, mutta odotamme haasteellisempaa liiketoimintaympäristöä loppuvuoden ajan. Kaikki riippuu nykyisten geopoliittisten jännitteiden jatkokehityksestä sekä Euroopassa että Kaakkois-Aasiassa.

Helsingissä, 19.8.2022

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Liite