2024-05-20 16:30:00 CEST

2024-05-20 16:30:09 CEST


Finnish
Citycon Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

Citycon Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Lennhammar


CITYCON OYJ   Johtohenkilöiden liiketoimet  20.5.2024 klo 17:30

Ilmoitusvelvollinen: Erik Lennhammar, kiinteistökehitysjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Citycon Oyj, LEI 549300P8N0P6KDGTJ206
Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 63391/5/4
(1) Liiketoimi
päivämäärä: 16.5.2024
kauppapaikka: ei sovellu
luonne: osakeoption hyväksyminen
Instrumentti
Instrumenttityyppi: rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan
pääoman ehtoiseen instrumenttiin
Instrumentin nimi: Optio-oikeus 2024
Liiketoimien tiedot
volyymi: 100 000
yksikköhinta: 0,0 euroa
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
volyymi yhteensä: 100 000
keskihinta: 0,0 euroa
---------------------------------
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Talousjohtaja
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com