2008-02-12 08:35:00 CET

2008-02-12 08:35:00 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Turvatiimi - Pörssitiedote

KORJAUS TIEDOTTEESEEN 11.2.2008 TURVATIIMI VAHVISTAA TASETTAAN SUUNNATULLA OSAKEANNILLA


Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 12.2.2008 klo 9.35                 

Korjaus 11.2.2008 klo 18.25 julkaistuun pörssitiedotteeseen           
TURVATIIMI VAHVISTAA TASETTAAN SUUNNATULLA OSAKEANNILLA             

Korjaamme 11.2.2008 julkaistun pörssitiedotteen liitteenä olleissa Turvatiimin 
Oyj:n osakeannin ehdoissa merkintään oikeutettujen kohdalla olleen virheen.   
Oikea teksti kuuluu: Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poiketen hallituksen päättämien enintään 20 institutionaalisen tai ammattimaisen
sijoittajan merkittäväksi.                           

Turvatiimi Oyj                                 
Hallitus                                    
Lisätietoja:                                  
Juhani Erma, hallituksen varapuheenjohtaja, matkapuhelin 050 2478        TURVATIIMI OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT                   

Uudet osakkeet                                 

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 13.650.000 uutta yhtiön osaketta. 
Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 79.692.758  
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,7 prosenttia yhtiön     
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja enintään 17,1 prosenttia   
osakeannin rekisteröinnin jälkeen.                       

Merkintäoikeus                                 

Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen hallituksen 
päättämien enintään 20 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan     
merkittäväksi.                                 

Perusteena suunnatulle osakeannille on 31.12.2007 päättyneen tilikauden     
tappiollisuuden aiheuttama tarve vahvistaa yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja   
rahoitusasemaa osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimman 
nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla.                    
Mainituin perustein hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle olevan 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                   

Merkintäaika                                  

Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.2.2008 ja päättyy 18.2.2008, ellei hallitus  
päätä pidentää merkintäaikaa. Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika  
kaikkien osakkeiden tultua merkityksi.                     

Merkintähinta ja sen kirjaaminen                        

Osakkeen merkintähinta on 0,22 euroa. Merkintähinta perustuu hallituksen arvioon
yhtiön osakkeen käyvästä arvosta ennen osakeantia sekä OKO Corporate Finance  
Oy:n merkintähinnasta antamaan lausuntoon (fairness opinion).          

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.                                   

Merkintähinnan maksaminen                            

Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä yhtiön osoittamalle  
pankkitilille. Merkintähinta voidaan hallituksen hyväksyessä maksaa myös    
kuittaamalla.                                  

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkitsijän maksamat ylijäävät varat    
palautetaan merkitsijälle mahdollisimman pian, arviolta kolmen päivän kuluessa 
merkintöjen vahvistamisesta. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.    

Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen     

Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.  

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viikon   
kuluessa merkintäajan päättymistä sekä osakkeiden allokoinnista merkitsijöille 
mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.                      

Hallituksella on oikeus päättää osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai 
osittain.                                    

Osakkeiden kirjaus ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi        

Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin     
viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet liitetään      
arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen ja haetaan   
julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa
arviolta vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana, kun lisäerän kaupankäynnin
kohteeksi ottamisen edellyttämä listalleottoesite on laadittu sekä tarkastettu 
ja hyväksytty Rahoitustarkastuksessa.                      

Osakasoikeudet                                 

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien  
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.                      

Muut seikat                                   

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.