2023-01-27 08:30:00 CET

2023-01-27 08:30:06 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Stora Enso Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Stora Enso muuttaa segmenttiraportointiaan


STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2023 klo 9.30

Stora Enson segmenttiraportointi muuttui 1.1.2023. Muutokset johtuvat Paper
-divisioonan uudelleenjärjestelystä, sekä raportointimuutoksista Packaging
Solutions -divisioonan kehittyvissä liiketoiminnoissa.
Paper-divisioona lakkautettiin 1.1.2023 ja sitä ei jatkossa raportoida
erillisenä segmenttinä. Maxaun ja Hylten tehtaiden liiketoiminta raportoidaan
Muut-segmentissä 1.1.2023 alkaen aina myyntiprosessien päättymiseen asti.
Yhtiölle jäävät Langerbruggen ja Anjalan tehtaat raportoidaan osana Packaging
Materials -divisioonaa.
Vuoden 2023 alussa myös kehittyvien liiketoimien, kuten Formed Fiberin, Circular
Solutionsin (biokomposiitit) ja Selfly Storesin raportointi siirrettiin
Packaging Solutions -divisioonalta Muut-segmenttiin.
Oikaistut vertailuluvut julkaistaan ennen vuoden 2023 ensimmäisen
osavuosikatsauksen julkaisua.
Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040832 7458
Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70210 7691
Stora Enso on pakkaus , biomateriaali , puutuote  ja paperiteollisuuden
uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi
Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme,
että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan
huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna
2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet
noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE
R). Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa
Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors (https://www.storaenso.com/fi
-fi/investors)
STORA ENSO OYJ

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458
Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 7691