2022-05-18 18:22:04 CEST

2022-05-18 18:22:04 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic English
Kvika banki hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

Kvika banki hf.: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar


Á aðalfundi Kviku banka hf. („Kvika“ eða „bankinn“) þann 31. mars 2022 var samþykkt að heimila stjórn félagsins að kaupa allt að 10% af útgefnum hlutum í félaginu, sem jafngildir allt að 481.730.531 hlutum m.v. heildarhlutafé þess dags, m.a. í þeim tilgangi að stjórn gæti komið á formlegri endurkaupaáætlun.

Á grundvelli þeirrar samþykktar ákvað stjórn Kviku þann 17. maí 2022 sl. að nýta hluta framangreindrar heimildar og koma á endurkaupaáætlun um framkvæmd kaupa á hlutum fyrir allt að 3.000.000.000 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 481.730.531, í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé bankans. Í dag á Kvika enga eigin hluti.

Acro verðbréf hf. („Acro“) mun hafa umsjón með framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar og taka allar ákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð Kviku. Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög, þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021. Þegar ákvarðanir eru teknar og í framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar, skal fara eftir ofangreindum ákvæðum, eins og við á, og framkvæmd áætlunarinnar skal tryggja gagnsæi í viðskiptum með eigin bréf.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er þannig að kaup að nafnvirði hvers dags verða að hámarki 25% af meðaldagsveltu undangenginna 20 viðskiptadaga en þó aldrei hærra en 2.000.000 hlutir og skal hámarksverð í kaupum vera verð síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í Kauphöll Nasdaq Iceland. Acro hefur samkvæmt samningi aðila heimild til að hefja endurkaup þann 19. maí nk. og endurkaupaáætlunin er í gildi til aðalfundar Kviku á árinu 2023 eða þar til endurkaupum að kaupvirði 3.000.000.000 kr. eigin hluta er lokið, hvort sem gerist fyrr.

Viðskipti bankans með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í samræmi við lög og reglur.