2024-04-23 14:30:00 CEST

2024-04-23 14:30:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Elecster Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Elecster Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


ELECSTER OYJ                PÖRSSITIEDOTE 23.4.2024 KLO 15:30

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 23.4.2024 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,05 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2024 ja maksupäivä 2.5.2024.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallitukseen valittiin Aija Bärlund, Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Juuso Halonen, Veronika Halonen ja Tero Ylinenpää. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 12.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Juthin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 7.5.2024 alkaen.

ELECSTER OYJ

Arto Kinnunen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi