2024-04-23 15:00:00 CEST

2024-04-23 15:00:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Stora Enso Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Stora Enso Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (22.4.2024)


STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2024 klo 16.00

Stora Enso Oyj on vastaanottanut BlackRock, Inc:ltä 23.4.2024
arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen.

22.4.2024 BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Stora Enso Oyj:n osakkeista mukaan
lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta laski alle 5%:n rajan.

+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+
|          |% osakkeist|% osakkeista ja äänistä   |Yhteenlaskettu|
|          |a ja    |rahoitusvälineiden kautta (B|%-osuus    |
|          |äänistä (A |yhteensä)          |       |
|          |yhteensä) |              |(A+B)     |
+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+
|Osuus liputusrajan |Alle 5 %  |Alle 5 % osakkeista     |Alle 5 %   |
|saavuttamisen    |osakkeista |              |osakkeista  |
|tai rikkoutumisen  |      |Alle 5 % äänistä      |       |
|jälkeen       |Alle 5 %  |              |Alle 5 %   |
|          |äänistä  |              |äänistä    |
+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+
|Edellisessä     |4,99 %   |0,09 % osakkeista      |5,09 %    |
|liputusilmoituksessa|osakkeista |              |osakkeista  |
|ilmoitettu osuus  |      |Alle 5 % äänistä      |       |
|(jos liputettu)   |Alle 5 %  |              |Alle 5 %   |
|          |äänistä  |              |äänistä    |
+--------------------+-----------+----------------------------+--------------+

+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+
|A: Osakkeet                               |
|ja                                    |
|äänioikeudet                               |
+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden ja      |Osakkeiden ja           |
|osakelaji  |äänioikeuksien      |äänioikeuksien          |
|      |lukumäärä        |%-osuus              |
+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+
|Suora(SMA  |Välillinen(SMA|Suora(SMA |Välillinen(SMA|
|9:5)    |9:6 ja 9:7)  |9:5)   |9:6 ja 9:7  |
+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+
|FI0009005961|       |Alle 5 % |       |Alle 5 % osakkeista|
|      |       |osakkeista|       |          |
|      |       |     |       |Alle 5 % äänistä  |
|      |       |Alle 5 % |       |          |
|      |       |äänistä  |       |          |
+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+
|A YHTEENSÄ |Alle 5 %         |Alle 5 %             |
|      |osakkeista        |osakkeista            |
|      |             |                 |
|      |Alle 5 %         |Alle 5 %             |
|      |äänistä         |äänistä              |
+------------+--------------+----------+--------------+-------------------+

B: AML:n 9 luvun
6 a
§:ssä tarkoitetut
rahoitusvälineet:
Rahoitus-    Eräpäivä Toteutus Toimitustapa  Osakkeiden ja  Osakkeiden
ja
välineen luonne      -aika   (osakeomistus äänioikeuksien
äänioikeuksien
                   /       lukumäärä    %
                   nettoarvon           -osuus
                   tilitys)
American     N/A    N/A    Osakeomistus  Alle 5 %    Alle 5 %
Depositary                     osakkeista   osakkeista
Receipt
(US86210M1062)                   Alle 5 %    Alle 5 %
                          äänistä     äänistä
Securities Lent N/A    N/A    Osakeomistus  Alle 5 %    Alle 5 %
                          osakkeista   osakkeista

                          Alle 5 %    Alle 5 %
                          äänistä     äänistä
CFD       N/A    N/A    Käteinen    Alle 5 %    Alle 5 %
                          osakkeista   osakkeista

                          Alle 5 %    Alle 5 %
                          äänistä     äänistä
                   B YHTEENSÄ   Alle 5 %    Alle 5 %
                          osakkeista   osakkeista

                          Alle 5 %    Alle 5 %
                          äänistä     äänistä

Stora Ensolla on kaksi osakesarjaa. Jokaisella A-osakkeella ja jokaisella
kymmenellä R-osakkeella on yksi ääni. Stora Ensolla on 175 979614 A-osaketta ja
612640 373 R-osaketta. Yhtiön omistuksessa ei ole omia osakkeita. Stora Enson
osakkeiden kokonaismäärä on 788619 987 kappaletta ja äänimäärä yhteensä
vähintään 237 243 651 kappaletta.

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia
tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.
Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑ ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien
tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös
yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Luomme arvoa
vähähiilisillä ja kierrätettävillä kuitupohjaisilla tuotteillamme, joiden avulla
tuemme asiakkaitamme vastaamaan uusiutuvien ja vastuullisten tuotteiden
kysyntään. Stora Enso työllistää noin 20 000 henkilöä. Vuonna 2023 Stora Enson
liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora
Enson ADR‑todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa
OTCQX-markkinalla Yhdysvalloissa.
storaenso.com/investors (https://www.storaenso.com/fi-fi/investors)

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 769104236203.pdf