2024-04-23 15:30:00 CEST

2024-04-23 15:30:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Finnair Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Muutos Finnair Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa


Finnair Oyj Pörssitiedote 23.4.2024 klo 16.30

Finnair Oyj on yhtiön hallituksen päätöksellä luovuttanut tänään 54 233 yhtiön
hallussa ollutta omaa osaketta vastikkeetta palkkiona yhtiön 9.10.2020
tiedottamasta uudelleenrakennuskannustinohjelman ajanjaksosta 1.7.2020
-30.6.2023. Osakkeet luovutettiin Finnairin johtoryhmän jäsenille, jotka olivat
osallistujina näissä ohjelmissa. Omien osakkeiden luovutus perustuu varsinaisen
yhtiökokouksen 18.3.2024 antamaan valtuutukseen.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Finnairilla on hallussaan 300 082 omaa osaketta.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, +3589 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Päämediat