2007-04-27 08:00:13 CEST

2007-04-27 08:00:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Citycon Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

Cityconin optio-oikeuksilla 1999 ja 2004 A huhtikuussa merkityt uudet osakkeet


CITYCON OYJ Pörssi-ilmoitus 27.4.2007 klo 9.00

Cityconin optio-ohjelmiin 1999 ja 2004 liittyvillä optio-oikeuksilla
on huhtikuussa merkitty 206 441 uutta Citycon Oyj:n osaketta.
Osakkeet on tänään merkitty kaupparekisteriin ja ne ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä yhdessä yhtiön muiden
osakkeiden kanssa 30.4.2007 alkaen.

1999 A/B/C-optioilla merkittiin 76 489 osaketta 1,35 euron
osakekohtaiseen merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 129 952 osaketta
2,1636 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Kullakin osakkeella on
yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007.
Muut osakasoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 192 480 893.
Koska yhtiön osakkeilla ei enää ole nimellisarvoa ja koska osakkeiden
merkintähinta merkitään muutettujen optioehtojen mukaisesti
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, yhtiön osakepääoma ei enää
nouse optioilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä vielä 937 999 uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy
30.9.2007. Optio-ohjelmaan 2004 liittyvillä A-optio-oikeuksilla
voidaan merkitä vielä 1 159 763 uutta osaketta. Osakkeiden
merkintäaika päättyy 31.3.2009.

Helsinki 27.4.2007

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi