2007-04-27 08:00:53 CEST

2007-04-27 08:00:53 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Huhtamäki Oyj - Pääomatapahtuma

Huhtamäki Oyj:n optio-oikeuksien 2003 C listalleotto sekä merkintäpäivät optio-oikeuksilla 2003 A, 2003 B ja 2003 C vuonna 2007HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2007 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj hakee yhtiökokouksessa 28.3.2003 hyväksytyn vuoden 2003
optio-ohjelman C-optio-oikeuksia otettaviksi kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä 2.5.2007 alkaen. C-optio-oikeuksia on yhteensä
750 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1)
Huhtamäki Oyj:n osakkeen. C-optio-oikeuksien nojalla voidaan näin
ollen merkitä enintään 750 000 osaketta ja osakepääoma voi
merkintöjen seurauksena kasvaa enintään 2 550 000 eurolla.
C-optio-oikeuksien nojalla osakkeiden merkintä voi tapahtua 2.5. -
31.10. välisenä aikana yhtiön määrääminä päivinä vuosina 2007 - 2009.
Merkintäajan alkaessa 2.5.2007 merkintähinta C-optio-oikeudella on
11,93 euroa/osake.

Merkintäpäivät, joina optio-oikeuksilla 2003 A, 2003 B ja 2003 C
voidaan merkitä osakkeita vuonna 2007, ovat seuraavat:

- Keskiviikko 23.5.2007
- Keskiviikko 27.6.2007
- Keskiviikko 25.7.2007
- Keskiviikko 29.8.2007
- Keskiviikko 26.9.2007
- Keskiviikko 31.10.2007

Lisätiedot:
Lakiasiainjohtaja Juha Salonen
puh. 010 686 7851

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2006. Kuluttajatuote- ja
tarjoilupakkausmarkkinoita palvelee noin 14 800 työntekijää 66
tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 36 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki
Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.