2022-01-24 08:45:00 CET

2022-01-24 08:45:12 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Flaggningsanmälan

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (BlackRock, Inc.)


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
24 januari 2022, kl 09.45 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML)
har Nordea Bank Abp den 21 januari 2022 mottagit en anmälan enligt vilken
BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i NordeaBankAbp
underskred flaggningsgränsen om 5 % den 20 januari 2022.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgick till 3 965 561
160 den 20 januari 2022. Det nuvarande totala antalet aktier och röster i Nordea
Bank Abp uppgår till 3 930 834811.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

+-----------------------------+----------+------------+-------------------+
|               | Andel  |Andel aktier|Total andel (A + B)|
|               |aktier och| och röster |          |
|               | röster |  via   |          |
|               |(delsumma |finansiella |          |
|               |  A)  | instrument |          |
|               |     |(delsumma B)|          |
+-----------------------------+----------+------------+-------------------+
|Andel efter det att     |4,97 %  |0,03 %   |5,01 %       |
|flaggningsgränsen överskreds |     |      |          |
|eller uppnåddes       |     |      |          |
+-----------------------------+----------+------------+-------------------+
|Andel enligt tidigare anmälan|5,04 %  |0,02 %   |5,06 %       |
|(i förekommande fall)    |     |      |          |
+-----------------------------+----------+------------+-------------------+

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller
uppnåddes:

A: Aktier och röster

+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+
|   Aktieserie/   |  Antal aktier och röster  |  Andel aktier och röster
|
|   aktieslag   |               |
|
|ISIN-kod (om möjligt)|               |
|
+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+
|           |Direkt  |Indirekt     |Direkt  |Indirekt
|
|           |(VPML 9:5)|(VPML 9:6 och 9:7)|(VPML 9:5)|(VPML 9:6 och
9:7)|
+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+
|FI4000297767     |     |197 279 266    |     |4,97 %
|
+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+
|DELSUMMA A      |197 279 266         |4,97 %
|
+---------------------+----------+------------------+----------+----------------
--+

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|  Typ av  |Förfallodag|  Utövande-/   | Fysisk |Antal |Andel aktier|
| finansiella |      |konverteringsperiod| eller  |aktier| och röster |
| instrument |      |          | kontant | och |      |
|       |      |          |avveckling|röster|      |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|American   |−     |−         |fysisk  |125  |0,00 %   |
|Depository  |      |          |     |906  |      |
|Receipt    |      |          |     |   |      |
|(US65558R1095)|      |          |     |   |      |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|Utlånade   |−     |−         |fysisk  |691  |0,01 %   |
|värdepapper  |      |          |     |245  |      |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|CFD      |–     |–         |kontant  |646  |0,01 %   |
|       |      |          |     |293  |      |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|       |      |          |DELSUMMA B|1 463 |0,03 %   |
|       |      |          |     |444  |      |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella
instrumenten faktiskt innehas:

+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|      Namn       |Andel aktier|   Andel aktier   |Total andel|
|               | och röster |  och röster via  |      |
|               |      |finansiella instrument|      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Japan Co., Ltd.  |      |           |Under 5 % |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment     |      |           |Under 5 % |
|Management, LLC       |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment     |      |           |Under 5 % |
|Management (UK) Limited   |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment     |      |           |Under 5 % |
|Management (Australia)    |      |           |      |
|Limited           |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock International   |      |           |Under 5 % |
|Limited           |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Institutional Trust|      |           |Under 5 % |
|Company, National Association|      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Fund Advisors   |      |           |Under 5 % |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Financial     |      |           |Under 5 % |
|Management, Inc.       |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management  |      |           |Under 5 % |
|North Asia Limited      |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management  |      |           |Under 5 % |
|Deutschland AG        |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management  |      |           |Under 5 % |
|Canada Limited        |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Advisors, LLC   |      |           |Under 5 % |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Advisors (UK)   |      |           |Under 5 % |
|Limited           |      |           |      |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock (Singapore) Limited|      |           |Under 5 % |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|Aperio Group, LLC      |      |           |Under 5%  |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358104168023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande kl.09.45 EET den 24 januari 2022.


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att
förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill
göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma –
genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är
noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm.
Läs mer om oss på nordea.com.