2022-01-24 09:40:04 CET

2022-01-24 09:40:04 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Sýn hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

Sýn hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 3 keypti Sýn 800.000 eigin hluti að kaupverði 53.400.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð (gengi) Kaupverð (kr.)
18.1.2022 11:06:47 200.000 66,00 13.200.000
19.1.2022 13:06:54 100.000 67,00 6.700.000
19.1.2022 13:51:34 100.000 67,00 6.700.000
20.1.2022 12:19:09 200.000 67,00 13.400.000
21.1.2022 10:25:38 200.000 67,00 13.400.000
Samtals   800.000   53.400.000
         

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 12. janúar 2022.

Sýn átti 21.150.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 21.950.000 eigin hluti eða sem nemur 7,40% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sýn hefur keypt samtals 1.200.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,40% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 80.200.000 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 8.500.000 hlutum þannig að eigin hlutir nemi að hámarki 9,9% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 600.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi til og með 3. mars 2022, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995, II. kafla viðauka við reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Nánari upplýsingar veita:

Fjárfestatengsl Sýnar í gegnum net­fangið fjarfestatengsl@syn.is