2022-12-05 17:30:00 CET

2022-12-05 17:30:00 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Reitir fasteignafélag hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 48


Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti nýja endurkaupaáætlun félagsins þann 23. september 2022 og var henni hrint í framkvæmd þann 26. september 2022, sbr. tilkynningu til kauphallar þann 23. september 2022. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Í 48. viku 2022 keypti Reitir fasteignafélag hf. 250.000 eigin hluti að kaupverði 22.562.500 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirGengiKaupverðEigin hlutir eftir viðskipti
30/11/2214:10250.00090,2522.562.50017.084.762
Samtals 250.000 22.562.50017.084.762


Reitir hafa nú keypt samtals 6.084.762 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 93,6% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun.

Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 543.552.139 kr. sem samsvarar 92,9% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Reitir eiga nú samtals 17.084.762 eigin hluti, eða um 2,24% af heildarhlutafé félagsins.

Samkvæmt núgildandi endurkaupaáætlun verða að hámarki keyptir 6.500.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 585 milljónir króna.

Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is