2023-06-02 08:00:00 CEST

2023-06-02 08:00:00 CEST


Finnish English
QPR Software - Johtohenkilöiden liiketoimet

QPR Software Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Veijola)
OPR SOFTWARE OYJ                              PÖRSSITIEDOTE                               2.6.2023 KLO 9QPR Software Oyj on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.

QPR Software Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Heikki Veijola

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: QPR Software Oyj

LEI: 7437003V4S76KM56UW70

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 32734/5/4

Viitenumero: 32735/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-31

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: QPR Software Oyj:n optio-oikeus 2019B

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 135000 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 135000 Keskihinta: 0 EUR

QPR Software Oyj

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-31

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: QPR Software Oyj:n optio-oikeus 2022

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 97908 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 97908 Keskihinta: 0 EUR

QPR Software Oyj

________________________________________

Lisätietoja: 

QPR Software Oyj 

Heikki Veijola 

Toimitusjohtaja 

Puh. +358 40 922 6029 
QPR Software lyhyesti 

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. 

www.qpr.com/fi
JAKELU 

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.qpr.com