2022-01-25 21:30:00 CET

2022-01-25 21:30:04 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 25.01.2022


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
25.01.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 25.01.2022 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
 (MIC-koodi)  lukumäärä  osakkeelta, euroa* **
XSTO      1 191 924  10,08         12 009 909,37
XHEL      949 316   10,08         9 568 250,90
CEUX      1 041 903  10,08         10 501 047,12
AQEU      189 919   10,12         1 921 069,35
TQEX      111 804   10,14         1 133 737,96
XCSE      148 162   10,08         1 492 796,89
Yhteensä    3 633 028  10,08         36 626 811,60

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,4930 ja DKK/EUR 7,4433
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 20. lokakuuta 2021 käynnistävänsä enintään 2,0miljardin euron
suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen
yhtiökokouksen 24.maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia
osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston
16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014
sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 16 011 031 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7112244 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com