2022-06-23 11:15:00 CEST

2022-06-23 11:15:09 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Valmet Corporation - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Suunnattu osakeanti Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi


Suunnattu osakeanti Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23.6.2022 klo 12.15

Valmetin hallitus päätti 21. kesäkuuta 2022 suunnatusta osakeannista Valmetin
pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi
ansaintajaksolta 2021. Kyseessä oleva kannustinjärjestelmä on viivästetty
suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma.

Osakeannissa 23. kesäkuuta 2022 on luovutettu vastikkeetta 868 Valmetin hallussa
ollutta omaa osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän
ehtojen mukaisesti. Lisätietoja pitkän aikavälin osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä on saatavilla 17. joulukuuta 2020 julkaistussa
pörssitiedotteessa.

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22. maaliskuuta 2022 hallitukselle
antamaan valtuutukseen.

Osakeannin jälkeen Valmet Oyj:n hallussa on 342 108 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Katri Hokkanen

väliaikainen talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi (http://www.valmet.com/fi)

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi - ja energiateollisuudelle.
Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä
laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000
ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme
menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta
parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän
merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden
yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi (http://www.valmet.com/fi) |
Twitter (http://www.twitter.com/valmetglobal)|Twitter
(IR) (https://twitter.com/ValmetIR)|LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/va
lmet/)|Facebook (https://www.facebook.com/valmetcorporation)|YouTube (https://www
.youtube.com/c/Valmet/featured)|Instagram (https://www.instagram.com/valmetglobal
)|Instagram (IR) (https://www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena)|

Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)