2007-11-19 17:58:43 CET

2007-11-19 17:58:43 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Nokia - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus:


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Deutsche Bank AG:n   
osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %                   

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan Deutsche Bank AG:n omistusosuus (osakkeet ja  
niihin oikeuttavat rahoitusinstrumentit) on ylittänyt 5 % Nokian osakepääomasta 
16.11.2007.                                   
Deutsche Bank AG on rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Frankfurtissa Saksassa. 
Deutsche Bankin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöiden, jotka toimivat   
varainhoitajina useiden asiakkaidensa puolesta, osakkeista ja niihin      
oikeuttavista rahoitusinstrumenteista muodostuva omistusosuus Nokiassa oli   
16.11.2007 yhteensä 198 689 651 Nokian osaketta, joka vastaa noin 5,05% Nokian 
osakepääomasta.                                 

Edellinen ilmoitus koskien Deutsche Bankin omistusosuutta Nokiassa tehtiin   
16.11.2007.                                   
                                        
Lisätietoja lehdistölle:                            
                                        
Nokia                                      
Viestintäosasto                                 
Puh. 07180 34900                                
Sähköposti: press.office@nokia.com                       
                                        
www.nokia.fi                                  
www.nokia.com