2007-11-20 07:41:18 CET

2007-11-20 07:41:18 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Panostaja Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.11.2007


Panostaja Oyj:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.11.2007

Päivämäärä              19.11.2007
Pörssikauppa             Osto


Osakelaji               PNAAS
Osakemäärä              10048     kpl
Keskihinta / osake          1,698     EUR
Ylin hinta / osake          1,70     EUR
Alin hinta / osake          1,69     EUR
Kokonaishinta            17.061     EUR

Osakelaji               PNABS
Osakemäärä              8000     kpl
Keskihinta / osake          1,6444    EUR
Ylin hinta / osake          1,65     EUR
Alin hinta / osake          1,63     EUR
Kokonaishinta            13.155     EUR
Panostaja Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet
       PNAAS     441848 kpl
       PNABS     566929 kpl
     
19.11.2007 tehtyjen kauppojen jälkeen.


Panostaja Oyj:n puolesta

OKO Pankki Oyj

Juha Jalamo            Pekka Kujala