2007-11-20 15:07:36 CET

2007-11-20 15:07:36 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ixonos - Pääomatapahtuma

OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS


IXONOS OYJ 	PÖRSSI-ILMOITUS   20.11.2007                  

OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS          

Ixonos Oyj:n optio-ohjelmalla II on merkitty 500 osaketta, jotka perustuvat   
Ixonos Oyj:n Optio-ohjelma II D/1-sarjan optiotodistuksiin.           

Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti merkintähinta oli D1-sarjalle 3,22 euroa.   

Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, yhteensä 20 euroa, on merkitty  
Kaupparekisteriin 20.11.2007. Ixonos Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen  
321.485,20 euroa. Osakepääoma jakaantuu 8.037.130 osakkeeseen, joiden      
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 euroa osakkeelta.              

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajille kaikki osakasoikeudet, mukaanlukien
osinko tilikaudelta 2007.                            

Ixonos Oyj:n Optio-ohjelma II perustuu yhtiön hallituksen päätökseen 26.2.2002 
yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella. Ohjelman ehdot on julkistettu 27.2.2002
pörssitiedotteella.                               


IXONOS OYJ                                   
Kari Happonen                                  
toimitusjohtaja                                 

LISÄTIETOJA ANTAA                                
Ixonos Oyj                                   
Talousjohtaja Petteri Mussalo, puh. 0424 2231, GSM 0400 193 779 
petteri.mussalo@ixonos.com 

JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet